הנקה - מעקב אחר הצדדים והזמנים  
ראשית יש לבחור את הצד ממנו מניקים
ימין שמאל
הזנה מבקבוק (תמ"ל) - מעקב כמויות וזמנים  
כאן יש למלא אץ הכמות שהעולל אכל
שאיבה - מדידת זמנים וכמויות  
ראשית יש לבחור את הצד ממנו שואבים
ימין שמאל
לאחר השאיבה מלאי את הכמות ששאבת
שינה - מעקב שעות שינה  
החתלה - מעקב פיפי וקקי  
מדידת משקל - מעקב אחרי עליית המשקל  
יש למלא את משקל הילד בק"ג בשקילה האחרונה